Adrianus Peter van Veen

Arjan van Veen geboren in Breukelen.

De eerste 8 jaar van mijn leven heb ik in Breukelen door gebracht. Daarna verhuisden we naar Emmen waar ik opgroeide en mijn opleiding aan de Laboratoriumschool tot een goed einde bracht. In 1989 ben ik gaan werken in Scheemda en omdat Corrine in Assen ging werken zijn we in Assen gaan samenwonen. In 1993 werd er gebouwd in Scheemda en zijn we naar Scheemda verhuisd. Na een jaar of 15 veranderde ik van baan en zijn we in Leek gaan wonen waar we nu alweer bijna 10 jaar wonen.

Geboortekaartje

Opleiding

Door de vele verhuizingen heb ik mijn lagere schooltijd op 5 scholen door gebracht: De kleuterschool en klas 1 en 2 in Breukelen. Na de verhuizing naar Emmen de klassen 3, 4 en het eerste halfjaar van klas 5 op de Wilker in Emmerhout. We verhuisden naar de nieuwe wijk de Bargeres en daar maakte ik klas 5 af op de Wiilem Alexander school. Omdat de nieuwe wijk groeide kwam er een extra lagere school, dus mijn laatste jaar op de lagere school bracht ik door op de Johan Frisoschool bij Meester de Jeu.

Daarna ben ik naar de Mavo Sleedoorn gegaan. Een beetje vreemd omdat de school aan de andere kant van Emmen bij het voetbalveld lag, maar ja, Jaap ging daar al heen en ik dus ook. Ik had als advies de LTS gekregen maar Pa en Ma vonden dat ik naar de Mavo moest. Klas 1 was moeizaam en in de tweede bleef ik zitten. Ook de tweede maal de tweede klas ging niet eenvoudig, Toen besloot ik om tegen een stilstaande vrachtwagen te rijden. Gevolg 2 weken ziekenhuis en de rest van het jaar thuis, waarna ik voorwaardelijk over ging naar klas 3.

Daarna niet veel problemen gehad en ik mocht examen doen en naar klas 4. Omdat mijn duits iets beter was dan mijn engels deed ik examen in de vakken Diuits Nederlands Wiskunde Scheikunde Natuurkunde en Biologie. Tijdens het derde jaar hoorde ik dat er zoiets als een laboratorumschool bestond. Na het examen me ingeschreven op deze school en als tweede keus de MEAO.

Op de Laboratoriumschool had men net de opleiding veranderd naar een 4 jarige opleiding, 2 en een half jaar theorie dan een half jaar stage daarna nog een half jaar stage om vervolgens in het laatste half jaar de opleiding af te ronden. Mijn eerste stage was aan de TU Twente waaraan ik aan een promotie onderzoek meewerkte naar de ontwikkeling van ultrafiltratie membranen op basis van Celluloseacetaat en psp. Leuk is om te zien dat ik later tijdens mijn werk een demineralisatie installatie werd gebruikt op basis van ultrafiltratiemembranen. Deze stage was eigenlijk een HBO stage en mijn stageverslag navenant. Daarna een stage gedaan op de Hunzecentrale in Groningen. Waardeloos, ‘s ochtends monsters van de in gebruikzijnde generator nemen, analyseren en door geven om iets in het proces te wijzigen. Daarna zijn we gaan klaverjassen tot 4 uur endan naar huis. Van de 60 eerste jaars studeerde ik met 7 anderen af na de voorgeschreven 4 jaar. Eigenlijk moest ik toen in dienst, maar een herkeuring bracht redding, mijn platvoeten en doorgezakte voorvoet waren voldoende. De stage bij de Hanze centrale en de TU deed me besluiten om naar het HBO te gaan.

Het eerste jaar op het HBO was makkelijk, omdat we van het. MBO kwamen was er veel herhaling en daardoor had ik een aangepast programma voor de praktijklessen op het lab. Uiteindelijk ging ik op stage in het vierde jaar naar DSM-resins in Zwolle. De stage, gevolgd door een afstudeeropdracht voerde ik uit op het lab van Ad Hofland, een autoriteit op het gebied van alkyd harsen en nog meer op watergebaseerde alkydharsen. Na 8 jaar studeren had ik mijn HBO diploma op zak. Tijdens het eerste jaar op het HBO ontmoette ik ene Corrine, zij is nu alweer 27 jaar mijn vrouw. In januari van 1989 begon ik met solliciteren en ik kreeg een baan aangeboden in maart 1989, echter ik studeerde op 7 juli 1989 pas af. Ik begon daarom op 1 juli 1989 met werken bij Acheson waar ik het 18.5 jaar vol hield.

Breukelen

Mijn herinneringen aan Breukelen zijn fragmentarisch, de Willink van Collenlaan geen herinnering. Op de Schepersweg was ik in de leeftijd van 1.5 tot 5. De trauma’s zijn me bij gebleven, met mijn grote teen tussen de ketting en het tandwiel van een driewielfietsje. Tegen het raam lopen op het balkon door steeds onder het raam door te lopen en op tijd te bukken, maar 1 keer te laat. Bij onweer schuilen bij mijn zus, geen trauma dus. Tijdens Art en Keesie schaatsen in de gang. Een gehandschoende hand die pepernoten de kamer in gooide. Het Amsterdam-Rijnkanaal. Bij het huis Griftenstein 13 woonde ik tot mijn 8e, ook hier heb een paar herinneringen, zoals schaatsen op de vijver, mijn vriendje Jan ter Steegen, voetballen op het grasveld voor het huis, het helpen van de melkboer. Lege flessen pakken en nieuwe melkflessen neerzetten, Na het werk kreeg ik iets van 5ct. Slager Bergwerff en de vivo kruidenier in het winkelcentrum aan de overkant van het grasveld. Mijn oppas Joke de Jong.

Ik vond foto’s van de Kleuterschool en ook een rapport van klas 2 van de kleuterschool. Verder heb ik op De Schepershof gezeten in Klas 1 en 2, het rapportboekje is nog aanwezig.

Emmen

Emmen daar heb ik 17 jaar gewoond en ben ik opgegroeid, zoals ik bij het item opleiding heb verteld. Omdat we zowel in Emmerhout als in Bargeres hebben gewoond en de mavo als ook het voetbalveld aan de andere kant van Emmen lag heb ik heel wat kilometers afgelegd op de fiets door Emmen. Emmen zal daarom altijd speciaal blijven voor mij. Ook in Emmen werd er heel wat verhuisd. Eerst tijdelijk in een huis aan de laan van het Kinholt omdat het huis aan de Laan van het Kwekebos nog niet klaar was. Na twee jaar aan de Laan van het Kwekebos werd er een nieuw huis gebouwd aan de Borgerbrink in de wijk Bargeres. Na een aantal jaren daar prettig gewoond te hebben, werd er weer een huis gebouwd dit maal in Klijndijk. Voordat dit huis betrokken kon worden werd er een huurhuis betrokken aan de Orvelterbrink in Bargeres. Toen werd het tijd dat ik op mezelf ging wonen en kwam per toeval in een leuk appartement aan de Spehornerbrink, direct aan het Oranjekanaal. Herinneringen aan Emmen: het koude en gure De weijert, De dierentuin, de brasserie, Drenthina de voetbalclub, schaatsen op de vijver aan de Borgerbrink en het Oranjekanaal naar Schoonoord, WKE ( het Kamp), de bossen en de afgraving bij Emmerschans (Broken circle)

Ik heb in Emmen een aantal vrienden gekregen. Op de Wilker ging ik veel om met Rik Bouwhuis en Otto Doosje, met hun ben ik ook op voetballen gegaan, ook Bram Vermeer zat bij mij in de klas. In Bargeres kwam na enige tijd ook Bram Vermeer wonen en omdat we elkaar al kenden en hij vlak bij ons kwam wonen op de Borgerbrink werd dit een vriend. Peter Molengraaf was iets jonger maar ook hij werd een vriend. Omdat ook de ouders met elkaar omgingen mede door de gezamenlijke kerkgang, werd er het idee geopperd om met elkaar te gaan kamperen op de camping in Meppen. De jeugd kon op de fiets naar de camping en zo werd een traditie geboren, de families Van Veen, Molengraaf, Kraaijeveld, Vermeer en Euving zijn 25 jaar lang gezamenlijk met Hemelvaart gaan kamperen, een periode waaraan ik graag aan terug denk. Grappig is dat de groep langzaam groeide met vrienden vriendinnen die gingen trouwen en uiteindelijk ook kinderen kregen. Hoewel de levens en vriendschappen verwaterden was 1 maal per jaar een reünie die meestal met de traditionele bbq werd afgesloten.

Gezin

Op school heb ik Corrine ontmoet en we zijn in Juni 1989 gaan samenwonen in Assen aan de Smetanalaan. De flat beviel ons niet echt en we zijn algauw in Peelo gaan wonen in een eengezinswoning. In 1991 zijn we getrouwd. In 1993 was er een nieuwbouw project in Scheemda, en hebben we een huis gekocht. In 1994 werd Marjolein geboren. Door de verandering van baan zijn we in 2009 in Leek gaan wonen.

Carriere

In 1989 studeerde ik af aan het HLO en begon ik op 1 juli 1989 te werken bij Acheson colloiden bv. Dit bedrijf was onderdeel van een Amerikaans bedrijf dat werd opgericht door Edward Goodridch Acheson, een medewerker bij Edison. Ik werkte op de afdeling elektrisch geleidende coatingen. we maakte coatingen die gebruikt werden op plastic behuizingen van computers om de electronica de beschermen tegen electro magnetische straling. Normaal als de electronica in een metalen kast zit heb je geen last van straling. Omdat er nu plastic behuizingen werden gebruikt moest er een metalen laag worden aan gebracht. We maakten coatingen met koper, nikkel of zilver. hoe meer bescherming er nodig was werd er gekozen voor beter geleidende coatingen. Collega’s maakten coatingen voor de beeldbuis, de black matrix beeldschermen werden voornamelijk met een coating van Acheson. Ik zelf hield me veelal bezig met geleidende drukinkten. Printplaten vind je in vele electronica. Op een printplaat vind je weerstanden, ledjes, condensatoren etc, gesoldeerd op koperen geleidende sporen. Om een printplaat te maken moet je een printplaat verkoperen en het overbodige koper weer weg-etsen zodat je de geleidende sporen overhoud. Wij maakten geleidende inkten zodat je met een druk techniek de geleidende sporen direct op een printplaat kan aanbrengen. We maakten zilver, of grafiet gebaseerde geleidende inkten, maar ook dielektrische of isolerende coatingen. Ook vervaardigden we druk gevoelige inkten, hoe meer gewicht op deze inkt komt de hoger werd de elektrische weerstand. Dit werd bijvoorbeeld toegepast in de zittingen van autostoelen, deze sensor werd dan verbonden met de airbag, Zat er niemand op de stoel dan ging de airbag niet af ik geval van een botsing. Contactloos betalen is tegenwoordig gewoon, ik heb veel onderzoek gedaan om onze geleidende inkten te gebruiken voor het vervaardigen van de antenne die je nodig hebt om een signaal op te vangen die de chip activeert om weer een signaal terug te sturen met de info die wordt gevraagd door het apparaat dat het signaal uitzend. In de 18 jaar dat ik heb gewerkt voor Acheson heb ik heel wat ontwikkelingen gezien ver voordat dit bij de consumenten kwam, blue Tooth, Olet, E-paper, RFID enzovoort.

Einde van de jaren 90 vond de familie Acheson dat ze niet meer zo betrokken waren bij de firma en hebben ze het bedrijf verkocht aan ICI. Langzaam veranderde het bedrijf van een typisch familie bedrijf tot een aandelen gestuurde firma. Kleine bedrijven zetten zich in voor de firma en de klanten. De aandeel gestuurde bedrijven moeten geld verdienen voor de aandeel houders ongeacht of dit goed of slecht is voor de firma of werknemers, laat staan de klanten. Werknemers gaan alleen voor hun carrière. De winst ten opzichte van geïnvesteerde kapitaal is leidend, dus alles wat een bedrijf bezit drukt op deze winst en dus wordt alles uitbesteed en geleased. Ergo ik voelde me minder thuis en ook de afdeling werd geminimaliseerd en ik zou eventueel in Belgie moeten gaan werken, dus ik besloot om weg tegaan. Ik kwam terecht bij Ciba in Heerenveen. Dit bedrijf maakt additieven voor de coating en inkt industrie. Ik wist we het een en ander van coatingen maar de additieven wat minder omdat we bij de geleidende coatingen additieven vermeden omdat die meestal negatief voor de geleidbaarheid waren. Maar na enige tijd bij Ciba wist de kennis al gauw eigen te maken. Helaas bleek Ciba niet zo stabiel en ging bijna failliet zodat het werd opgekocht door BASF. In de gesprekken met BASF werd het al gauw duidelijk dat de laboratoria naar Ludwigshafen moesten. Er werd me daar een baan aangeboden, maar ik had ook geen zin om in Duitsland te gaan wonen en werken. Uiteindelijk kreeg ik een baan bij BASF in Heerenveen dat al jaren naast Ciba in Heerenveen stond. Beide bedrijfsterreinen werden daarom ook 1. Na een maand of 2 was het wel duidelijk dat dit niet iets voor mij was en ben ik gaan solliciteren. Na een aantal maanden was ik vergevorderd met een bedrijf in Veendam om R&D manager te worden. Echter er werd mij door een nieuw bedrijf gevraagd of ik niet een laboratorium wou opzetten om de nieuwe producten verder te ontwikkelen en te testen in klanten systemen. Na veel plussen en minnen heb ik besloten het avontuur aan te gaan. Op 1 november 2010 kwam ik in dienst bij CLiQ. Ik had een computer een lab ruimte met zuurkasten en dat was het. In de laatste 9 jaar hebben we als CLiQ 70 officiële producten ontwikkeld, daarnaast nog 150 producten voor specifieke klanten gemaakt. Ik geef nu leiding aan 10 mensen, we hebben in het afgelopen jaar zo’n 2000Ton product verkocht. Dus na het inrichten van het lab en het ontwikkelen van de eerste producten, het voor het eerst produceren van deze producten in 2011 is er heel wat gebeurd. In 2012 werd de CLiQ SwissTech BV opgericht en gingen we officieel van start als producent van Additieven voor de coating en inkt industrie. Ik ben onderdeel van het team dat dit voor elkaar heeft gekregen, maar als werknemer nummer 1 ben ik wel trots wat er tot nu toe bereikt is. Het bedrijf ontwikkeld zich nog elke dag en er moet nog veel gebeuren.

Hobbies

Een van mijn problemen is dat ik teveel dingen leuk vind en daarom mijn tijd verdeel over vele zaken. Hieronder een lijstje waaronder ik me mee heb bezig gehouden.

 • Sport
  • Passief
   • Ik mag graag sport kijken, je zult me dan ook vaak voor de buis zien zitten. Voetbal is een favoriet, Ajax volg ik al sinds 1972, en ook het Nederlands elftal. In de jaren 70 ben ik eens naar Twente Ajax geweest in Enschede. Piet Schrijvers stond toen op de goal bij Twente, Cruijff en Neeskens waren net weg bij Ajax. verder eindigde de wedstrijd in 1-1. Ook ben ik eens bij het Nederlands elftal geweest in de Kuip tegen Oostenrijk ook deze wedstrijd eindigde in 1-1. Toen Jan Lammers ging rijden in de Formule 1 heb deze races gevolgd indien deze op de tv waren, in het begin vooral op de ARD. De meeste balsporten vind ik leuk, Tennis in bepaalde tijden. Wat ik echt niet kan zien is paardensport.
  • Actief
   • Ik ben begonnen in 1973 bij Drenthina in Emmen met voetballen, ik heb daar gevoetbald tot dat ik naar Assen verhuisde en ik me aanmeldde bij LTC in Assen. Na onze verhuizing naar Scheemda heb ik mij aangemeld bij CVSB. Een kleinde club in de 4e klasse KNVB zaterdag waarik een aantal jaren in het eerste mocht spelen. Toen ik wat veel last kreeg van pijntjes, de club ging fuseren met de zondags club Scheemda, heb ik de handoek geworpen. De laatste wedstrijd was tegen de oud Internationals van Oranje.
   • Ik heb me aangemeld bij de tennisclub in Winschoten en na een aantal jaren ben ik in Scheemda gaan tennissen. Toch maar competitie gaan spelen en na een aantal jaar ben ik wedstrijden gaan winnen en werden we kampioen in 2005 in de 3e klasse regiocompetitie Noordoost Zaterdag Heren 35+.
   • Na het tennis ben ik wat gaan hardlopen, moutainbiken en nu fiets ik af en toe naar mijn werk en vind je me 2 maal in de week in de sportschool.
 • Computer
  • In de tweede klas van de middelbare school had de natuurkunde leraar een pc in het klaslokaal en mochten we in onze vrije tijd een cursus basic op deze Philips TRS80 volgen. Sinds die tijd eind jaren 70 heb ik me altijd met programmeren en alles met een pc bezig gehouden. Ik heb ook overwogen mijn beroep er van te maken. Tot op de dag van vandaag gebruik ik op mijn werk ,voornamelijk uitgebreide databases, die ik zelf opgezet en geprogrammeerd heb. Ook heb ik vele uren op verschillende flight simulators door de wereld gevlogen.
  • Op dit moment hebben we zeer vele computers thuis, PC, Lab top, mobiele telefoon, ipad, raspberry pie waarmee ik het huis “smart”heb gemaakt.
 • Muziek
  • Deze had natuurlijk bovenaan moeten staan, in onze familie hebben we allemaal een muziektik van Pa mee gekregen. Ik heb leren drummen, dit instrument beheers ik enigermate, De Gitaar heb ik leren bespelen, maar me nooit echt eigen gemaakt. Verder luister ik altijd naar muziek, zonder kan niet. Mijn smaak is vrij divers maar toch ook specifiek, misschien bespreek ik dat nog wel eens.
  • Ik was altijd geïnteresseerd in Drummen en bouwde van dozen en wasmiddelvaatjes een drumstel en speelde mee met muziek. Op een dag pakte ik de telefoon op, nog zo’n oude met een draaischijf, en de drum Leraar van de muziekschool , Meneer van Keijzerswaard, was aan de lijn en vertelde me dat ik me op een basisschool in Angelslo moest melden voor mijn eerste drumles. Ik heb les gehad van mijn twaalfde tot mijn twintigste. Ik heb 1 graadsexamen gedaan en op school heb ik een paar maanden in een badje gespeeld, en tijdens een schoolfeest opgetreden. Toen ik uit huis ging was een drumstel niet handig in een flatje en heb ik lk lang niet meer gespeeld. In 2008 ben ik van baan veranderd en heb ik een elektrisch drumstel gekocht een Roland TD-9 met mesh vellen. Dit speelt echt als een drumstel. De geluidsmodule is ook goed, en op dit moment is dat alleen maar weer beter geworden. Sindsdien kan ik drummen zonder dat iemand daar last van heeft en dat bevalt zeer goed. Ik heb zelfs weer een paar lessen genomen, dat heeft weer herinneringen aan mijn eerste drumlessen terug gebracht, waardoor ik daar ook niet mee verder ben gegaan. Echter een paar tips hielpen me weer een aantal zaken te verbeteren. Ik heb verder een mengpaneeltje gekocht waardoor ik makkelijk met van alles kan meespelen.
Afbeeldingsresultaat voor roland td-9

ROLAND TD-9KX all mesh heads
 • Fotografie
  • Een van mijn Makkes is dat ik altijd graag de techniek me eigen wil maken, en minder de creativiteit. Ik heb een aantal mooie foto’s gemaakt maar ook vele kiekjes. Ik heb een cursus fotografie gevolgd, waar we ook foto’s zelf moesten ontwikkelen en afdrukken. Ik heb toen ook een doka gehad, maar die is na een groot aantal jaren opgedoekt. Op dit moment probeer ik de sterren te fotograferen, dat is lastig maar wel leuk en ook koud. Meestal is het helder in de Winter. Kijk hier maar eens.
 • Vliegen